Азербайджан

Азербайджан
1 vote, 4.00 avg. rating (88% score)

Общи сведения

Азербайджан

Азербайджан

Азербайджан (официално название: Република Азербайджан) е държава, разположена между двете части на планината Кавказ – малък Кавказ и голям Кавказ, в област, наречена Закавказие. Столица на страната е град Баку с население от 1 300 000 души.

Паричната единица на страната се нарича манат. Официалния език е азербайджански, който е близък до турския и туркменския езици.

Азербайджан граничи на север с Русия, на юг – с Иран, на северозапад – с Грузия, на запад – с Армения, на югозапад – с Турция, на изток – с Каспийско море. Площта на Азербайджан е 86 600 квадратни километра. Населението на страната е около 9 000 000 души (по данни от 2010 г).

Население и религия

Основна религия в страната е исляма, но държавата има светско управление. Делът на шиитите е около 70%, делът на сунитите – около 30%. Делът на етническите азербайджанци в страната е около 90%. В Азербайджан живеят малки групи руснаци, арменци, украинци, татари и др. 52% от населението живее в градовете. Делът на смесените бракове е нисък. Средната продължителност на живота е 69 години.

Природни ресурси и климат

Повече от 50% от територията на Азербайджан представляват планински терени. През територията на страната протичат няколко хидяли реки, най-голяма от които е река Кура. В Азербайджан има около 250 езера, най-голямото от които е езерото Сарису с площ от 67 квадратни километра.

По-голямата част от територията на Азербайджан се намира в субтропическия пояс. Лятото е сухо и прохладно, с температури през юли от 25 градуса в равнините, до 5 градуса във високите части. Средните януарски температури са от 3 до минус 10 градуса.

Растителните видове в Азербайджан са около 4000, като преобладават дъб, габър, бук, акация, ясен. В страната се наброяват около 12000 животински вида, между които заек, вълк, лисица, дива свиня, благороден елен, мечка, муфлон, леопард. По крайбрежието на Каспийско море се среща каспийския тюлен.

Въздухът и почвите в Азербайджан са доста замърсени вследствие развитието на нефтодобивната и нефтопреработвателната промишленост.

Държавно устройство

В административно отношение Азербайджан се дели на 61 района. В съответствие с конституцията от 1995 г, страната представлява президентска република. Държавния глава – президентът – се избира чрез всенародно гласуване за срок от 5 години. Законодателният орган е Народното събрание, съставено от 125 депутата. Избори за Народно събрание също се правят на 5 години. Право на глас имат всички пълнолетни граждани на страната  – над 18 годишна възраст.

Числеността на въоръжените сили на Азербайджан е около 70 000 души.

Страната е член на ООН от 1992 година.

Икономика

В икономиката на страната около 15% е делът на селското стопанство, около 45% – на промишлеността и около 40% – на сферата на услугите. Основен икономически сектор е нефтодобивната, газодобивната и нефтопреработвателната промишленост. Азербайджан разполага с около 2500 километра тръбопроводи за транспортиране на нефт и газ. Най-големите чуждестранни инвеститори в страната са нефтени компании от Великобритания, САЩ, Русия, Норвегия и Япония. Други отрасли на промишлеността, които са представени в Азербайджан са консервната промишленост, цигарената промишленост, винопроизводство.

Транспорт

Дължината на железопътните линии в Азербайджан е около 2200 километра.  Около 20% от тях са износени и имат нужда от реконструкция. Основен пристанищен град е столицата Баку. През пристанището на Баку се транспортират основно нефт, нефтени продукти и дървен материал. Най-голямото летище също се намира в Баку.

Образование

Азербайджан разполага с около 50 висши учебни заведения. Най-големи ВУЗ-ове в страната са Азербайджанския Държавен Университет „Расулзаде“, създаден през 1919 година и Института по химия и нефт, създаден 1920 година. Общо в страната се обучават около 100 000 студента. До 1990 г всички ВУЗ-ове са държавни. След 1990 година отварят врати няколко частни висши учебни заведения – Хазарския университет, Западния университет и др.

История

В древността територията на днешен Азербайджан е била част от територията на Персия (днешен Иран). В 11-14 век местното население приема исляма. През 16-18 век Персия и Османската империя (днешна Турция)  водят войни за контрол над територията на днешен Азербайджан. През 1828 Северен Азербайджан е присъединен към територията на Русия.  Малко след Октомврийската революция в Русия през 1917, която слага началото на СССР, бива провъзгласена Азербайджанската Демократична Република. През 1920 година правителството на Азербайждан е свалено от армията на Съветска Русия. Азербайджан е провъзгласен за една от съветските социалистически републики и през 1922 влиза в състава на СССР.

В края на 80-те години на 20-ти век, непосредствено преди разпадането на социалистическата система и на СССР, Азербайджан става арена на трагични събития. След убийството на значителен брой етнически арменци през 1988 и 1990 година, около 200 000 арменци напускат територията на Азербайджан. Автономната област Нагорни Карабах, населена предимно с арменци, излиза от състава на Азербайджан. Между Армения и Азербайджан започват военни действия, които продължават няколко години.

През 1991 година Азербайджан е провъзгласен за самостоятелна държава.  През 1993 г властта взема дългогодишния ръководител на Съветски Азербайджан – Гайдар Алиев, който се отказва от насилственото разрешаване на нагорно-карабахския проблем и се стреми към решаване на икономическите проблеми на страната. През 1994 г в Москва е подписан договор за прекратяване на военните действия. Азербайджан губи 16% от своята територия и 800 000 души от населението си.

Туризъм и туристически атракции

Туризмът представлява сериозно перо в бюджета на Азербайджан. Страната е богата на културно-исторически обекти и паметници и предлага добри възможности за културен туризъм, архитектурен туризъм, религиозен туризъм, балнеотуризъм и др.

Един от най-посещаваните туристически обекти е старинната част на град Баку, включена в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Едно от най-интересните места в Азербайджан е скалния резерват Gobustan с площ от 530 000 кв.м. В него посетителите могат да се любуват на около 6000 древни скални рисунки, датирани отпреди около 5000 години.

Официални уебсайтове

Официален правителствен сайт на Азербайджан: www.azerbaijan.az
Официален сайт на президента на Азербайджан: www.president.az
Официален туристически сайт на Азербайджан: www.tourism.az
Официален туристически портал на Азербайджан: azerbaijan.tourism.az
Сайт на Министерството на културата и туризма: www.mct.gov.az
Сайт на Министерство на природните ресурси: www.eco.gov.az
Официален сайт на Азербайджанските Авиолинии: www.azal.co.uk
Официален сайт на столицата Баку: www.bakucity.az