Екотуризъм

Екотуризъм
1 vote, 5.00 avg. rating (98% score)
Екотуризъм

Екотуризъм

Екотуризмът (на английски Ecotourism, наричан също „зелен туризъм“ – Green Tourism, „биотуризъм“ – Biotourism и пр.) е вероятно най-“симпатичният“ и най-бързо развиващият се вид туризъм, но също така е може би най-противоречивия и най-критикувания тип туризъм.

Екотуризма се изразява в посещения на местности, съхранили своя натурален природен вид и биологично разнообразие, като при това екотуристите се стараят не само да не нарушават екологичното равновесие, но да допринасат за неговото запазване.  Изобщо, главният обект на Екотуризма е самата природа в нейния девствен, запазен от човешка намеса вид. Екотуристите посещават също и селища, съхранили своята самобитна култура и традиции. Основни дестинации на практикуващите Екотуризъм са най-малко засегнатите от човешка дейност райони на света – някои части на Южна Америка и Африка, Антарктика, отдалечени от сушата острови и островни групи и др.

За практикуващите Екотуризъм се предполага, че са високоотговорни индивиди, имат висока „екокултура“ и обширни познания върху природната среда, въздействието на човека и начините за опазване на флората и фауната. Освоният принцип на Екотуризма е за ненамеса в биосистемите, така че те да се съхранят в непокътнат вид. Това предполага на първо място опазване на посещаваните места от каквото и да е замърсяване, уважение към местното население и ненамеса в културните му традиции, запазване на растителния и животинския свят в естественото им състояние. Наред с това практикуването на Екотуризмът означава не само пасивно съзерцание на природните красоти, но и съзнателни усилия за опазването на чистотата на терените, почвите, водите и на растителното и животинското разнообразие.

Точно от тези принципи произтичат и противоречията при практикуването на този вид туризъм. Всяко посещение на туристи сред дивата природа, дори и при максимални усилия да не се вреди и да не се замърсява, а само да се наблюдава красотата на дивия растителен и животински свят, все пак оставя своите следи в биосистемите.

Екотуризма е бързо развиващ се тип туризъм, с ръст от десетина процента годишно през последните 20 години. Той започва да става все по-масов и дори само този факт вече противоречи на някои негови основни идеи. Тъй като обикновено екотуровете се правят в места, отдалечени на стотици или хиляди километри от градските домове на екотуристите, то замърсяването на природната среда, срещу което декларират, че се борят екотуристите, започва още при транспортирането на еко-туристическите групи – било със самолет, с автобуси или с джипове, при всички случаи транспортните средства замърсяват околната среда.

Всеки стъпкан стрък трева, всяка неволно прекършена клонка, всяко неволно подплашено животно от участник в еко-туристическа група също отдалечават практикуващите Екотуризъм от неговите базови принципи. Всеки досег с местното население също оставя своите, понякога невидими на пръв поглед, следи. Някои специалисти дори застават на крайното мнение, че тови вид туризъм по-скоро вреди, отколкото помага, затова практикуването му трябва да бъде окончателно преустановено, ако искаме действително да запазим късчета девствена природна среда по лицето на планетата.

Официални сайтове

Сайт на Международното Общество за Екотуризъм: www.ecotourism.org