Кулинарен Туризъм

Кулинарен Туризъм
2 votes, 5.00 avg. rating (98% score)
Кулинарен туризъм

Кулинарен туризъм

Кулинарният туризъм (Culinary Tourism), известен още като Гастрономичен туризъм или Гастротуризъм (Gastronomic / Gastronomy Tourism, Gastrotourism), а също и като Хранителен туризъм  или Дегустационен туризъм (Food Tourism, Tasting Tourism), е специфичен вид туризъм, при който основната туристическа атракция, заради която практикуващите го туристи пропътуват известно разстояние и посещават съответното място, е храната и придружаващите я напитки.

Разбира се всички туристи трябва да се хранят по време на престоя си и по време на пътуването си, като при това за повечето туристи качествената храна в мястото на пребиваване е поне толкова важна, колкото и добрите климат и природа и в повечето случаи туристите може да харесват храната и напитките, които им се предлагат – това не означава, че всички туристи могат да бъдат отнесени към категорията на кулинарните туристи. Това, което отличава кулинарните туристи от останалите видове туристи е, че мотивацията на кулинарните туристи за посещаване на определени места е само или предимно опитването на „автентични“, приготвени на място ястия от местната кухня. При това атрактивни за туристите могат да бъдат всички или само отделни характеристики на храната – нейният вид, произход, история, вкусови качества, начин на приготвяне, начин на поднасяне и т.н.

Множество туристически държави се стремят да утвърдят в качеството на туристическа атракция своята национална кухня, специфичната кухня на отделни райони от страната или отделни конкретни ястия. Някои от най-известните дестинации за кулинарен туризъм са Франция, Италия, Мексико, Малайзия, Сингапур, Япония и пр. С цел утвърждаване на местната кухня като туристическа атракция много държави провеждат специфични мероприятия – кулинарни фестивали, дни на местната кухня, кулинарни състезания и т.н. Според едно американско изследване на туристическите навици и предпочитания, един от всеки шест американски туристи е опитвал да приготви местно ястие по време на почивката си в чужда държава, което, според изследователите, показва големия потенциал на кулинарния туризъм.

Някои класификатори на туризма приемат, че Кулинарния туризъм е нещо като под-вид на Културния туризъм, доколкото част от познаването на дадена култура е също и познаването на кухнята на тази култура, или дори на Селския туризъм, доколкото практикуването на Селски туризъм е неразривно свързано с опитването на специфични местни ястия. Традиционно се смята също, че Винения туризъм се явява под-вид на Кулинарния туризъм.

Официални сайтове

Сайт на Международната организация по Кулинарен туризъм www.culinarytourism.org