Правила

Правила и условия за ползване на информацията в сайта Туристи.инфо

Сайтът Туристи.инфо представлява информационен ресурс и предоставя за ползване информация, съгласно условията, указани по-долу.

Съгласно действащият в България Закон за авторското право и сродните му права и в съответствие с нормативните актове на международното право и международните съглашения, авторските права върху публикациите в настоящия уебсайт принадлежат на авторите им.

Текстове или части от текстове от уебсайта Туристи.инфо могат да бъдат копирани и публикувани в други уебсайтове само при изрично указване на източника на информацията и поставяне на връзка (hyperlink) към източника (начална или вътрешна страница от уебсайта Туристи.инфо).

Текстове или части от текстове от уебсайта Туристи.инфо могат да бъдат отпечатвани върху хартиен носител и разпространявани единствено с изричното писмено съгласие на авторите.

Ползвателите на уебсайта Туристи.инфо се съгласяват, че създателите на сайта, собственика на домейна и авторите на текстовете в информационния ресурс с уебадрес Turisti.info не носят каквато и да е отговорност за допуснати в текстовете евентуални грешки, неточности, пропуски и неверни данни.

Ползвателите на уебсайта Туристи.инфо се съгласяват, че създателите на сайта, собственика на домейна и авторите на текстовете не носят каквато и да е отговорност за каквито и да е материални или морални вреди, причинени на ползвателите на уебсайта или на трети лица, които вреди са произтекли от евентуални грешки, неточности, пропуски и неверни данни в текстовете на информационния ресурс с уеб адрес Turisti.info.

Уебсайта Туристи.инфо съдържа връзки към други уебсайтове и не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.

Туристи.инфо