Туризъм на бедствията

Туризъм на бедствията
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Туризъм на бедствията

Туризъм на бедствията

Туризмът на бедствията (на английски: Disaster Tourism) е тип туризъм, при който се посещават места, наскоро претърпели някакво природно бедствие – земетресение, ураган, наводнение, избухване на вулкан и т.н. или бедствие, предизвикано умишлено или от човешка грешка – пожар, авария, война, терористичен акт и т.н.

В повечето случаи под термина „Туризъм на бедствията“ се има предвид посещения на места, поразени именно от природно бедствие.

Туризмът на бедствията има няколко близки по значение категории туризъм, към които се причисляват Танатуризмът или Туризмът на смъртта (Thanatourism – от гръцката дума „танатос“ – смърт), който представлява посещения на места, свързани със смъртта на много хора – големи гробници, музеи на геноцида, музеи на Холокоста, музеи на Инквизицията и др. подобни и Военният туризъм (на английски War Tourism), който се изразява в посещение на места, където се водят военни действия – граждански войни, войни между държави, престрелки между милитаристични групировки и др. Например през 20-ти век една от любимите дестинация на war-туристите беше град Бейрут, заради нестихващите там престрелки и атентати.

Освен термина Thanatourism, за същия вид пътешествия понякога се използва термина „Туризъм на скръбта“ (Grief Tourism). Част от от тези термини все още не са точно дефинирани и не са получили официално описание в речниците.

Някои туристически експерти са на мнение, че изброените видове туризъм, понякога обединявани под термините „Тъмен туризъм“ или „Мрачен туризъм“ (Dark Tourism) или „Туризъм на бедствията/катастрофите“, се практикуват от хора с повече или по-малко „специални“ психологически потребности, които имат нужда да почувстват реална опасност (War Tourism) или практикуват особен вид „воайорство“ в местата, станали сцена на някаква трагедия (Thanatourism).

Официални сайтове

Сайт на Музея на концентрационния лагер Освиенцим (Аушвиц) в Полша: www.auschwitz.pl
Сайт на Музея на Инквизицията в Амстердам: www.torturemuseum.com
Сайт на Музея на средновековните изтезания в Сан Джимияно, Италия: www.torturamuseum.com
Сайт на Музея на инструментите за изтезания в Уисконсин, САЩ: www.dellstorturemuseum.com