За нас

Сайтът за туризъм и туристическа информация Туристи.инфо се поддържа от професионалисти в туристическия бранш с образование от колежите по туризъм във Варна и Бургас, специалност Организация и управление на туристическото обслужване и от Икономически университет Варна, специалност Икономика и организация на туризма.

Стремежът на тима по поддръжка на сайта е да предоставя максимално достоверна, актуална и качествена туристическа информация. Връзките в сайта са изключително към официални страници с туристическа информация, поддържани от правителствата на държавите или към официални страници на утвърдени пътнически и туристически организации и компании.

Въпреки това, тъй като туризма е изключително динамично развиваща се индустрия и тъй като глобализирания свят също се променя бързо, то е нормално и туристическата информация също да се променя в сравнително кратки срокове. Поради което не е изключено в информацията, предоставяна от сайта да има пропуски, неточности, грешки, неверни данни и връзки към несъществуващи ресурси.

Всеки посетител и читател на сайта Туристи.инфо, както и всеки, който реши да цитира текстове или части от текстове от сайта Туристи.инфо, се съгласява, че собствениците и поддържащия екип на сайта не носят каквато и да е отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, неточности и неверни данни в предоставяната от сайта Туристи.инфо информация.

При цитиране на текстове или части от текстове от сайта Туристи.инфо е задължително поставянето на връзка (hyperlink) към източника Туристи.инфо.

За повече подробности прочетете Правила и условия за ползване.

Туристи.инфо